Ruimte > Ruimte 44 > De Vlaams-Nederlandse Delta

Ruimte 44: De Vlaams-Nederlandse Delta


open pdf

Auteur: Gitte De Vries (1 december 2019). Meer dan ooit vragen de uitdagingen van deze tijd om een grensoverschrijdende, grensontkennende en grensverleggende samenwerking. Om gemeenschappelijke noden aan te pakken richtten in 2011 de grensprovincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland een samenwerkingsnetwerk op: de Vlaams-Nederlandse Delta.

De stadsregio als samenlevingsmodelDe Zwitserse agglomeratieprogramma's