Ruimte > Ruimte 44 > Terugblik op de Werelddag van de Stedenbouw 2019

Ruimte 44: Terugblik op de Werelddag van de Stedenbouw 2019


open pdf

Auteur: Hans Tindemans (1 december 2019). Tijdens de Werelddag van de Stedenbouw 2019 kwamen zo’n 250 ruimtemakers bijeen in cc Het Bolwerk in Vilvoorde om er zich, onder het motto ‘samen in de regio’, te buigen over het thema van (stads)regionale samenwerking. Met plenaire lezingen, interactieve momenten, videoboodschappen en smartphonepeilingen werd de deelnemers gevraagd mee na te denken over de vraag hoe ruimtelijk planners stadsregio’s in Vlaanderen mee vorm kunnen geven.

Stadsplanning in Hong Kong (2)Een igecoro in de Getestreek