Ruimte > Ruimte 45

Ruimte 45

April 2020

In the field

In mei 2000 werd de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in het leven geroepen in het zog van het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het betekende een frisse wind in de besloten, gepolitiseerde wereld van de klassieke adviesraden. Voortaan zouden lokale besturen en ambtenaren over een extra kompas beschikken voor hun ruimtelijk beleid. De Gecoro is samengesteld uit experten en vertegenwoordigers van alle ‘maatschappelijke geledingen’ – zeg maar, het middenveld – om het bestuur met raad en daad bij te staan in zijn dagelijks ruimtelijk beleid.

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Ruimtelijke verrommeling à la belge

  Auteur: Pascal De Decker (1 april 2020). Alfred De Taeye, ‘de man die zijn volk leerde bouwen’, was een CVP-politicus van ACW-signatuur. Hij was van 1950 tot 1954 minister van Volksgezondheid en Gezin. Maar zijn grootste politieke succes behaalde hij eerder, als Kamerlid, in 1948 wanneer ‘zijn’ wet, die als wet-De Taeye de geschiedenis zou ingaan, in het parlement werd aangenomen. De Taeye wilde gezinnen met genereuze premies en goedkope leningen aansporen om een eigen woning te bouwen of te kopen. Dat was, dixit postdoctoraal onderzoekster Tinne Claes (KU Leuven), een ideologische keuze: de christendemocraat De Taeye zag de Vlaming [eigenlijk Belg, pdd] liever in een fermette onder de kerktoren wonen dan in een huurwoning of -appartement in de goddeloze stad. Vandaag is de wet niet meer van tel, ‘maar haar geest leeft voort’, zo vindt Claes. Ook De Morgen-commentator Bart Eeckhout vond recent nog dat met de wet-De Taeye een erfzonde is begaan (De Morgen, 9 maart 2019). En in Money Talk (3 april 2019) koppelde architect Alexis Versele van de Onderzoeksgroep Sociaalecologisch Bouwen en Wonen van de Technologiecampus Gent KU Leuven het uitblijven van de betonstop aan de wet-De Taeye, ‘die er mee de oorzaak van is dat buitengebieden meer en meer worden volgebouwd.

  lees meer
 • Een igecoro in de Getestreek

  Auteurs: Johan Thomas, Katrijn Vanherck (1 april 2020). Netwerken kunnen tot inspirerende en krachtdadige structuren leiden - zoals de oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Onder het motto 'het geheel is meer dan de som van de delen' gebeurde zulks in de Getestreek, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoutleeuw-Geetbets-Linter.

  lees meer
 • Een stedelijke rol voor de Zenne in Brussel

  Auteur: Alexander Colson (1 april 2020). Brussel lijkt zijn rivier wel te zijn vergeten. Sinds ze in de 19e eeuw voor het eerst werd overkapt, is de Zenne steeds verder uit het bewustzijn van de Brusselaars verdwenen. Na jaren van verwaarlozing investeert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw in waterbeheer. Tegelijk focust de Brusselse planning sterk op de Zennevallei. Wat nog ontbreekt, is een koppeling tussen het waterbeheer en de recente stadsontwikkeling. Daarom bekijken we hier de rivier niet louter als een ruimtelijke kwestie, maar geven we een functionele inkijk en onderzoeken we welke rol de rivier kan spelen voor mens en stad.

  lees meer
 • Hoe maak ik een succes van mijn Gecoro?

  Auteur: Tom Lagast (1 april 2020). De infosessies voor Gecoro-leden die de VRP tussen 22 oktober 2019 en 10 december 2019 organiseerde in de 5 provincies konden op massale belangstelling rekenen. Er is kennelijk een grote behoefte aan informatie en uitwisseling van ervaringen. De redactie van dit blad ging daarom zijn oor te luisteren leggen bij Tom Lagast, die nu aan zijn tweede ambtstermijn als Gecoro-voorzitter begint. We vroegen hem hoe hij de zaken in Mechelen aanpakt. Het resultaat: tien tips voor een succesvolle Gecoro.

  lees meer
 • Jonge wolven: drie frisse omgevingsambtenaren aan het woord

  Auteurs: Ksenia Krasnitskaja, Koen Raeymaekers. Studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hebben weinig benul van wat de functie van een gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) precies inhoudt. Jonge omgevingsambtenaren staat nochtans een boeiend parcours te wachten: zij leveren mee de input voor een gemeentelijke ruimtelijke visie en moeten tegelijk als een volleerd koorddanser proberen deze visie met lokale politieke belangen en vragen van burgers te verzoenen. Zij verdienen als eerste gesprekspartners van de plaatselijke Gecoro dan ook ten volle een plaats in dit themadossier.

  lees meer
 • Turnova

  Auteurs: Marc Martens, Hugo Meeus. Naar aanleiding van het vijfhonderste geboortejaar van Gilbert Van Schoonbeke werd in 2019 door de vzw De Vrienden van het Brouwershuis een internationale Award gelanceerd om deze merkwaardige ondernemer uit de Antwerpse Gouden Eeuw onder de aandacht te brengen. De prijs ging naar een boeiend project in Turnhout.

  lees meer
 • Wijkmotor

  Auteurs: Edith Wouters, Evelien Peeters. Twintig jaar. Zo weinig tijd denkt Vlaanderen nodig te hebben om 90 procent van alle woningen te laten voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen en quasi alleen nog duurzame gebouwen over te houden. De opgave is enorm en bestaat voor een groot deel uit de renovatie van het bestaande patrimonium. In het Kempenlab ging AR-TUR aan de slag met de specifieke uitdagingen voor de renovatie van sociale woonwijken met een zekere erfgoedwaarde. Het resultaat is de Wijkmotor, een werkmodel om wijkkapitaal in beeld te brengen en om te zetten in wijkwinst.

  lees meer