Ruimte > Ruimte 46 > Beyond the Metropolis: ISOCARP congres

Ruimte 46: Beyond the Metropolis: ISOCARP congres


open pdf

Auteur: Griet Geerinck (1 april 2020). Het 55ste ISOCARP-congres, dat plaatshad van 9 tot 13 september 2019 in Jakarta en Bogor, was gewijd aan het thema 'duurzame metropolitaanse verstedelijking'. Zo'n zevenhonderd deelnemers uit de hele wereld lieten er zich inspireren door de presentaties van een tweehonderdtal casestudies, de debatten in 19 discussiefora, en een drietal begeleide studiebezoeken.

WijkmotorCallicanes