Ruimte > Ruimte 46 > Callicanes

Ruimte 46: Callicanes


open pdf

Auteurs: Bern Paret; Frédéric Rasier (1 juli 2020). Callicanes. Op een moment waarop in Europa de grenzen omwille van Covid-19 weer hermetisch dichtgingen, bleef deze grenspost tussen Frankrijk en België geopend voor grensarbeiders en internationaal vrachtverkeer. Een in onbruik geraakte ruimte, waar scheiden en ontmoeten historisch met elkaar verstrengeld zijn, maakt nu het voorwerp uit van een herbestemmingsonderzoek. Ontmoetingen tussen de 'nomadische' grensbewoners van verschillende gemeenschappen kregen er een belangrijke plaats.

Beyond the Metropolis: ISOCARP congresDe regio als werkveld