Ruimte > Ruimte 46 > De regio als werkveld

Ruimte 46: De regio als werkveld


open pdf

Auteur: Sofie Vandelannoote (1 juli 2020). Dit artikel gaat in een eerste deel in op de positie van streekontwikkelingsintercommunales. In een tweede deel zoomen we in op het regiodebat en de daarin betrokken actoren. Tot slot focussen we op de Gentse regio. Vanuit onze dagelijks praktijkervaring in Veneco - een streekontwikkelingsintercommunale waarvan 21 gemeenten rond Gent deel uitmaken - kunnen we goed aangeven welke gevoeligheden er spelen en waar de grenzen liggen in een ruimer regioverhaal.

CallicanesEen ruimer kot in een toekomststraat