Ruimte > Ruimte 46 > Mobiel wonen

Ruimte 46: Mobiel wonen


open pdf

Auteurs: Aurelie De Smet, Burat Pak, Yves Schoonjans, Geraldine Bruyneel, Tineke Van Heesvelde (1 juli 2020) | Op het vlak van ruimtegebruik en huisvesting staan we vandaag voor een aantal belangrijke uitdagingen. Er is duidelijk nood aan alternatieve, meer flexibele woonvormen, die ook toegankelijk zijn voor kwetsbare<br /> burgers en die hen versterken in plaats van hen te benadelen. (Beeld: Copyright Ark-Shelter).

Een ruimer kot in een toekomststraatOnderzoek voor hersteloperaties in de Zambezidelta