Ruimte > Ruimte 46 > Onderzoek voor hersteloperaties in de Zambezidelta

Ruimte 46: Onderzoek voor hersteloperaties in de Zambezidelta


open pdf

Auteurs: Jelle De Vries, Pierre Jadoul (1 juli 2020). Met de jaarlijkse VRP-Afstudeerprijs, die wordt uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw, wil de VRP innovatieve en creatieve eindwerken voor stedenbouw in de kijker zetten. De makers ervan krijgen via deze weg de mogelijkheid hun werk te tonen aan de vakwereld. In 2019 ging de prijs naar het duo Jelle De Vries en Pierre Jadoul en hun thesis 'Climate Change in the Zambezi Delta' (Mozambique). Hun werk kadert in een ruimer onderzoeksproject rond klimaatverandering in stedelijke delta's. Volgens De Vries en Jadoul is de oorspronkelijke buffering tegen klimaatverandering in de Zambezidelta sterk afgenomen door de kunstmatige wijziging van de waterafvoer voor intensieve landbouwteelten en door roofbouw op de mangrovebossen. Op basis van een analyse van de watercyclus komen de auteurs tot voorstellen voor het herstel van het bufferingssysteem. Maatregelen voor het herstel van mangroves in gelijkaardige systemen inspireerden hen tot een ontwerpvoorstel van multifunctionele pieren.

Een ruimer kot in een toekomststraatOntwerpkrijgers voor een fluwelen ruimte