Ruimte > Ruimte 46 > Ontwerpkrijgers voor een fluwelen ruimte

Ruimte 46: Ontwerpkrijgers voor een fluwelen ruimte


open pdf

Auteur: Hendrik Van Geel (1 juli 2020). De nomadische ruimte … Een precair thema voor een regio waar over gefixeerde, privaat afgebakende panden wordt gedroomd. Foorpret wordt gepercipieerd als overlast, foorkramers naar de rand van de stad verdreven. Hier is toch geen plaats meer voor nomaden? Precair thema ook in een tijd waarin supernomade Sars-CoV-2 ons in een hermetisch afgesloten stulp doet vluchten. Pluspunt: onze veilige hoek schept 'ruimte' voor verbeelding.

Onderzoek voor hersteloperaties in de ZambezideltaSolidaire plekken in de publieke ruimte