Ruimte > Ruimte 46 > Over tijdelijkheid en permanentie

Ruimte 46: Over tijdelijkheid en permanentie


open pdf

Auteur: Els Silvrants-Barclay (1 juli 2020) | Tijdelijk gebruik biedt kunstenaars en kunstwerkers de kans om op centrale locaties grote werkruimten te huren tegen betaalbare prijzen. De meeste kunstenaars organiseren dit op legale wijze, anderen eigenen zich leegstaande ruimten toe als een daad van verzet tegen stedelijke verloedering. Het bezetten van leegstaande ruimte als artistiek activisme heeft een lange geschiedenis. Nieuw is dat het instrument van het tijdelijk gebruik met steeds groter enthousiasme door publieke en commerciële spelers wordt aangewend. (Beeld: Copyright Argos).

Ontwerpkrijgers voor een fluwelen ruimtePlannen voor een genezende stad