Ruimte > Ruimte 46 > Plannen voor een genezende stad

Ruimte 46: Plannen voor een genezende stad


open pdf

Auteur: Hans Tindemans (1 juli 2020) | Een van de lessen die Covid-19 ons heeft geleerd, is dat onze maatschappij zowel op economisch als sociaal vlak aan een grondige remake toe is. Welke ruimtelijke ingrepen kunnen daartoe bijdragen? Die vraag stond centraal in de PostCorona Talks, een reeks webinars over de stad van de (nabije) toekomst, die de VRP naar aanleiding van de huidige crisis in de voorbije maanden organiseerde.

Over tijdelijkheid en permanentieSolidaire plekken in de publieke ruimte