Ruimte > Ruimte 46 > Wanneer schoolruimten gedeelde ruimten worden

Ruimte 46: Wanneer schoolruimten gedeelde ruimten worden


open pdf

Auteur: Peter Bosschaert (1 juli 2020). We voelen vandaag allemaal beter dan ooit welke waarde de ruimte voor ons heeft. Zeker voor de jongsten onder ons is kwaliteitsvolle ruimte van groot belang. Kinderen hebben er nood aan om kampen te bouwen, te fietsen, te ravotten, jongeren moeten kunnen fuiven, rondhangen en de buurt verkennen. Publieke speelruimte bevordert de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren en leert hen ook omgaan met diversiteit en anders-zijn. Ze kunnen er een eigen identiteit ontwikkelen en worden er opgevoed tot burgerzin.

Tussenruimte: nomadisering van procesvoering'Een draagvlak krijg je niet cadeau'