Ruimte > Ruimte 47

Ruimte 47

Oktober 2020

Inspire to Expire

De bestemmingen die werden vastgelegd in de gewestplannen hebben een eeuwigdurende doorwerking en kunnen pas aangepast worden door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het onderzoeksproject ‘Inspire to Expire’ ging na of – en hoe – de gewestplannen kunnen afgeschaft worden. Omdat deze vraagstelling zo accuut en relevant is, kreeg het project meteen ook een BWMSTR Label én een expo. Dit themadossier biedt u een inkijk in de boeiende denkoefening van ‘Inspire to Expire’.

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  'Een draagvlak krijg je niet cadeau'

  Auteur: Koen Raeymaekers. Leo Van Broeck is een ‘content mens’. Zijn eigen woorden. Daar is ook wel reden toe: bij het beëindigen van zijn vierjarig mandaat als Vlaams Bouwmeester kan Van Broeck terugblikken op een erg productief parcours. Met hem werd het bouwmeesterschap naar een hoger niveau getild. Hij breidde het instrumentenarsenaal uit dat het Team Vlaams Bouwmeester voor allerlei ruimtegebonden kwesties ter beschikking stelt van overheden, opdrachtgevers en ontwerpers – onder meer met de Bouwmeesterscan, die lokale besturen helpt bij het uitwerken van een duurzaam ruimtebeleid, en de Oproep Aan Geïnteresseerden, die jongere bureaus en ontwerpers de kans biedt uit de anonimiteit te treden.

  lees meer
 • Hoe kunnen we het gewestplan afschaffen?

  Auteurs: Tom Coppens, Pascal De Decker, Hans Leinfelder, Guy Vloebergh | Ze zijn intussen al meer dan veertig jaar oud. En toch hebben de gewestplannen ook vandaag nog altijd een zeer grote impact op het ruimtelijk beleid. Vooral het overaanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden in harde bestemmingen voor wonen, recreatie en bedrijvigheid vormt een haast onoverkomelijke hindernis voor de realisatie van de aangekondigde bouwshift. Moeten we ons ruimtelijk beleid nog laten leiden door planologische beslissingen die meer dan 40 jaar geleden genomen werden? Wordt het niet stilaan tijd om die gewestplannen af te schaffen? Of is dat een planologische en juridische fictie?<br /> <br /> Beeld: expo 'Inspire to Expire'. Copyright: Fotograaf Filip Dujardin/Vlaams Architectuurinstituut<br />

  lees meer