Ruimte > Ruimte 47 > Dweilen met de kraan dicht

Ruimte 47: Dweilen met de kraan dicht


open pdf

Auteur: Simon Verledens (1 oktober 2020) | Onbebouwde en onverharde (groene) ruimte heeft in zowel het stads- als het openruimtelandschap een belangrijke rol te vervullen en is cruciaal voor een gezond (leef)klimaat. In beide omgevingen wordt die open ruimte echter gekenmerkt door een steeds grotere bebouwingsgraad, zowel omwille van verdichting (binnen het stadslandschap) als van suburbanisatie (van het openruimtelandschap). Als we de schaarse open ruimte in Vlaanderen willen behouden en beschermen, zullen we de ruimte anders en efficiënter moeten gaan gebruiken. Dit vraagt om een gewijzigd ruimtelijk beleid: Ruimte voor Gent (2018) - de nieuwe ruimtelijke structuurvisie voor de stad - introduceert daarom het principe 'ruimteneutraliteit'. (Beeld: Copyright Christophe Vander Eecken).

De tuin van Adem en Eten'Een draagvlak krijg je niet cadeau'