Ruimte > Ruimte 47 > 'Een draagvlak krijg je niet cadeau'

Ruimte 47: 'Een draagvlak krijg je niet cadeau'


open pdf

Auteur: Koen Raeymaekers. Leo Van Broeck is een ‘content mens’. Zijn eigen woorden. Daar is ook wel reden toe: bij het beëindigen van zijn vierjarig mandaat als Vlaams Bouwmeester kan Van Broeck terugblikken op een erg productief parcours. Met hem werd het bouwmeesterschap naar een hoger niveau getild. Hij breidde het instrumentenarsenaal uit dat het Team Vlaams Bouwmeester voor allerlei ruimtegebonden kwesties ter beschikking stelt van overheden, opdrachtgevers en ontwerpers – onder meer met de Bouwmeesterscan, die lokale besturen helpt bij het uitwerken van een duurzaam ruimtebeleid, en de Oproep Aan Geïnteresseerden, die jongere bureaus en ontwerpers de kans biedt uit de anonimiteit te treden.

Dweilen met de kraan dichtHoe kunnen we het gewestplan afschaffen?