Ruimte > Ruimte 47 > Hoe kunnen we het gewestplan afschaffen?

Ruimte 47: Hoe kunnen we het gewestplan afschaffen?


open pdf

Auteurs: Tom Coppens, Pascal De Decker, Hans Leinfelder, Guy Vloebergh | Ze zijn intussen al meer dan veertig jaar oud. En toch hebben de gewestplannen ook vandaag nog altijd een zeer grote impact op het ruimtelijk beleid. Vooral het overaanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden in harde bestemmingen voor wonen, recreatie en bedrijvigheid vormt een haast onoverkomelijke hindernis voor de realisatie van de aangekondigde bouwshift. Moeten we ons ruimtelijk beleid nog laten leiden door planologische beslissingen die meer dan 40 jaar geleden genomen werden? Wordt het niet stilaan tijd om die gewestplannen af te schaffen? Of is dat een planologische en juridische fictie?<br /> <br /> Beeld: expo 'Inspire to Expire'. Copyright: Fotograaf Filip Dujardin/Vlaams Architectuurinstituut<br />

'Een draagvlak krijg je niet cadeau'Niets is voor eeuwig, ook gewestplannen niet.