Ruimte > Ruimte 47 > Niets is voor eeuwig, ook gewestplannen niet.

Ruimte 47: Niets is voor eeuwig, ook gewestplannen niet.


open pdf

Auteur: Patricia Popelier (1 oktober 2020) | Kan je een gewestplan laten vervallen en vervangen door een geheel nieuw grondbeleid? Kan je bestemmingsplannen niet-bindend maken? Het zijn enkele scenario's die circuleren om de bouwshift te realiseren. Om die scenario's van tafel te vegen, wordt al gauw geschermd met rechtszekerheid. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als onbeweeglijkheid. In essentie draait alles om de afweging tussen individuele verwachtingen en het algemeen belang. We geven enkele vuistregels voor die afweging. Zo kunnen we nagaan onder welke voorwaarden een tabula rasa mogelijk is vanuit het oogpunt van het rechtszekerheidsbeginsel.

Hoe kunnen we het gewestplan afschaffen?Plannen voor een Antwerpse ster