Ruimte > Ruimte 47 > Plannen voor een Antwerpse ster

Ruimte 47: Plannen voor een Antwerpse ster


open pdf

Auteur: Ann Embrechts (1 oktober 2020) | In 2010 onderzocht Ann Embrechts in het kader van haar masterproef de ontstaansgeschiedenis van het gewestplan Antwerpen. Ze kwam daarbij terecht bij de vzw Schelde-Dijle, een vereniging die speciaal voor het voorbereidende veldwerk van het gewestplan werd opgericht. In de vzw zetelden gedreven figuren zoals wijlen professor emeritus Jef Van den Broeck, die een cruciale rol speelde in de recente Antwerpse stadsontwikkeling en –vernieuwing. Voor dit themadossier blikt de auteur terug op haar onderzoeksbevindingen en gesprekken met de sleutelfiguren in dit verhaal.

Niets is voor eeuwig, ook gewestplannen niet.Planvrij Wuustwezel