Ruimte > Ruimte 47 > Tijdloze ruimte

Ruimte 47: Tijdloze ruimte


open pdf

Auteurs: Peter Lacoere en Hans Leinfelder (1 oktober 2020) | Tot op vandaag bepalen de gewestplannen uit de jaren 1970 in sterke mate de Vlaamse ruimtelijke ordening Met alle gevolgen van dien. Hoe is het mogelijk dat deze meer dan 40 jaar oude plannen onze ruimtelijke ordening nu al generaties lang blijven domineren en dat het beleid deze impact niet bijgestuurd lijkt te krijgen? (Beeld: Copyright Ministerie voor Openbare Werken).

Planvrij WuustwezelDe polycentrische metropool