Ruimte > Ruimte 48

Ruimte 48

Februari 2021

Chez les voisins - revisited

Zes jaar na het themanummer ‘Chez les voisins’ kijken we opnieuw over het muurtje bij onze Waalse en Brusselse vakgenoten. Hoe gaan zij om met de thema’s die Vlaamse planners nauw aan het hart liggen? Wat zijn de grote projecten daar? Met welke instrumenten gaan ze aan de slag? En wat kunnen we van elkaar leren? U leest het allemaal in ‘Chez les voisins revisited’, een themanummer dat verder kijkt dan de gewestgrenzen.

artikels

  • De polycentrische metropool

    Auteur: Dirk Van de Putte | Sinds de jaren negentig merken we in verschillende disciplines en sectoren een toegenomen belangstelling voor het Noordwest-Europees grootstedelijk gebied. Die interesse kwam niet uit de lucht vallen. Ze sloot aan bij de wetenschappelijke en institutionele onderkenning van de zogeheten ‘Polycentric Metropolis’ of ‘multipolaire grootstedelijke gebieden’, waarvan het Noordwest-Europees grootstedelijk gebied een karakteristiek voorbeeld is.<br />

    lees meer