Ruimte > Ruimte 48 > De polycentrische metropool

Ruimte 48: De polycentrische metropool


open pdf

Auteur: Dirk Van de Putte | Sinds de jaren negentig merken we in verschillende disciplines en sectoren een toegenomen belangstelling voor het Noordwest-Europees grootstedelijk gebied. Die interesse kwam niet uit de lucht vallen. Ze sloot aan bij de wetenschappelijke en institutionele onderkenning van de zogeheten ‘Polycentric Metropolis’ of ‘multipolaire grootstedelijke gebieden’, waarvan het Noordwest-Europees grootstedelijk gebied een karakteristiek voorbeeld is.<br />

Tijdloze ruimteCirculariteit. Nieuwe blauwdruk voor duurzaamheid?