Ruimte > Ruimte 49

Ruimte 49

April 2021

De circulaire ruimte

Circulaire gebiedsontwikkeling is dé planningspraktijk van de 21ste eeuw, waarbij de transformatie van gebieden (waaronder ook plekken in steden en gemeenten) als een holistisch totaalpakket wordt benaderd: economische transitie gaat hand in hand met bodemsanering, het vrijwaren van bestaande gebouwen en open ruimte, energietransitie, co-creatie … Deze nieuwe manier van werken sluit aan bij wat planners al doen, maar gaat nog een stapje verder. Ruimte 49 biedt scherpe theoretische inzichten, afgewisseld met vele praktijkvoorbeelden die het complexe principe van circulaire gebiedsontwikkeling vatbaar maken. Hopelijk kunt u hierna met een circulaire mindset aan de slag in uw gemeente, stad, project of gebied! Bekijk inhoudstafel

artikels

  • sneak peek | lees het volledige artikel

    Circulariteit. Nieuwe blauwdruk voor duurzaamheid?

    Auteurs: Elmar Willems en Annette Kuhk | Het ziet er naar uit dat de circulaire economie de wind in de zeilen heeft: de Europese Green Deal zet volop in op de omschakeling van lineair naar circulair, Vlaanderen en Nederland formuleren doelstellingen als ‘50% minder verbruik van grondstoffen in 2030’ en ‘volledig circulair in 2050’. Deze beleidsvisies en actieplannen zijn relatief nieuw. De circulaire gedachte bestaat echter al langer.

    lees meer