Ruimte > Ruimte 49 > Circulariteit. Nieuwe blauwdruk voor duurzaamheid?

Ruimte 49: Circulariteit. Nieuwe blauwdruk voor duurzaamheid?


open pdf

Auteurs: Elmar Willems en Annette Kuhk | Het ziet er naar uit dat de circulaire economie de wind in de zeilen heeft: de Europese Green Deal zet volop in op de omschakeling van lineair naar circulair, Vlaanderen en Nederland formuleren doelstellingen als ‘50% minder verbruik van grondstoffen in 2030’ en ‘volledig circulair in 2050’. Deze beleidsvisies en actieplannen zijn relatief nieuw. De circulaire gedachte bestaat echter al langer.

De polycentrische metropoolBarcode Utrecht