Ruimte > Ruimte 5

Ruimte 5

Maart 2010
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Conflicten zijn vaak constructief

  Auteur: Tom Coppens (01-03-2010) | Bestuurders moeten actievoerders niet beschouwen als een verzameling van emotionele, verzuurde en populistische egoïsten, maar als een bron voor nieuwe, creatieve en uitdagende ideeën, die de kwaliteit van ruimtelijke projecten kunnen verbeteren.

  lees meer
 • Absolute rechtszekerheid is een utopie

  Auteur: Pieter-Jan Defoort (01-03-2010) | Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet niet gedetailleerd zijn. Maar tegenover die flexibiliteit staan andere garanties zoals motiveringsplicht en openbaar onderzoek. Dat valt af te leiden uit een recent arrest van de Raad van State, dat een soort toetsingskader aanreikt om te oordelen of flexibele voorschriften met rechtszekerheid kunnen sporen.

  lees meer
 • Een debat over stad en rand

  Auteur: Peter Renard (01-03-2010) | Het dossier Oosterweel illustreert hoe actiegroepen fundamenteel op een dossier kunnen wegen. Ademloos en Straten Generaal hebben het thema niet alleen in Antwerpen maar in heel Vlaanderen op de agenda gezet. Dat zegt politicoloog Dave Sinardet (Universiteit Antwerpen).

  lees meer
 • Focus op tien percent veranderingsruimte

  Auteur: Peter Renard (01-03-2010) | Kabinetschef Peter Cabus van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) roept de vakwereld op om mee na te denken over nieuwe vormen van strategische ruimtelijke planning.

  lees meer
 • Het erfgoed van de toekomst

  Auteur: Peter Renard (01-03-2010) | “We moeten ons erfgoed beschermen en opnieuw in de maatschappij integreren. Precies omdat erfgoed een aangepaste bestemming krijgt en toegankelijk wordt gemaakt, vervult het opnieuw een rol in de samenleving.” Dat zegt Bo Coolsaet, voorzitter vanhet 200.000 vrijwilligers tellende Forum voor Erfgoedverenigingen.

  lees meer
 • Het landschap is mijn grootste zorg

  Auteur: Peter Renard (01-03-2010) | In juni komt er een eind aan het mandaat van Marcel Smets als Vlaams Bouwmeester. De tweede Vlaamse bouwmeester uit de geschiedenis blikt terug op de voorbije vijf jaar, waarin hij eigen klemtonen legde, onder meer wat betreft de inpassing van infrastructuur in het landschap.

  lees meer
 • Spelend naar een stadsdebat

  Auteurs: Oswald Devisch en Simona Sofronie (01-03-2010) | De moderne technologie biedt interessante mogelijkheden, die de deur naar een authentiek en permanent stadsdebat openen. In spelsituaties kunnen burgers als gelijken in debat gaan over ruimtelijke planning.

  lees meer
 • Te veel de stenen, te weinig de mensen

  Auteurs: Trees De Muynck en Steven Roosen (01-03-2010) | Groepswonen is een bijzondere vorm van groepswoningbouw, met meer aandacht voor de sociale aspecten van het samenwonen. Trees De Muynck, Steven Roosen en de studenten van de afdeling Stedenbouw en Architectuur van Sint-Lucas hebben een verkennende inventaris opgesteld.

  lees meer