Ruimte > Ruimte 5 > Absolute rechtszekerheid is een utopie

Ruimte 5: Absolute rechtszekerheid is een utopie


open pdf

Auteur: Pieter-Jan Defoort (01-03-2010) | Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet niet gedetailleerd zijn. Maar tegenover die flexibiliteit staan andere garanties zoals motiveringsplicht en openbaar onderzoek. Dat valt af te leiden uit een recent arrest van de Raad van State, dat een soort toetsingskader aanreikt om te oordelen of flexibele voorschriften met rechtszekerheid kunnen sporen.

Time-out voor de gevangenissenConflicten zijn vaak constructief