Ruimte > Ruimte 5 > Het erfgoed van de toekomst

Ruimte 5: Het erfgoed van de toekomst


open pdf

Auteur: Peter Renard (01-03-2010) | “We moeten ons erfgoed beschermen en opnieuw in de maatschappij integreren. Precies omdat erfgoed een aangepaste bestemming krijgt en toegankelijk wordt gemaakt, vervult het opnieuw een rol in de samenleving.” Dat zegt Bo Coolsaet, voorzitter vanhet 200.000 vrijwilligers tellende Forum voor Erfgoedverenigingen.

Focus op tien percent veranderingsruimteHet landschap is mijn grootste zorg