Ruimte > Ruimte 5 > Te veel de stenen, te weinig de mensen

Ruimte 5: Te veel de stenen, te weinig de mensen


open pdf

Auteurs: Trees De Muynck en Steven Roosen (01-03-2010) | Groepswonen is een bijzondere vorm van groepswoningbouw, met meer aandacht voor de sociale aspecten van het samenwonen. Trees De Muynck, Steven Roosen en de studenten van de afdeling Stedenbouw en Architectuur van Sint-Lucas hebben een verkennende inventaris opgesteld.

Spelend naar een stadsdebatDe grote gok van Le Grand Paris