Ruimte > Ruimte 50 > Barcode Utrecht

Ruimte 50: Barcode Utrecht


open pdf

Auteur: Joost Van Faasen (1 juli 2021). De bevolking van de Nederlandse stad Utrecht zal de komende 20 jaar aanzienlijk groeien. De stad tekende een strategie uit om deze demografische boom op een kwaliteitsvolle manier op te vangen, rekening houdend met tal van andere prangende vraagstukken. Nabijheid is het sleutelwoord in de aanpak.<br />