Ruimte > Ruimte 51

Ruimte 51

September 2021

landbouw

RUIMTE 51 staat, net als de Werelddag van de Stedenbouw 2021, volledig in het teken van landbouw. Geen vanzelfsprekend onderwerp voor ruimtelijk planners.

Toch is het Vlaamse landbouwgebied een heuse arena voor allerhande ruimteclaims en belangen. Die staan soms haaks op elkaar en drijven de druk op de Vlaamse boer en zijn land op. RUIMTE 51 maakt plaats voor dramatische én hoopvolle verhalen. Over sloop en ontharding van leegstaande boerderijen. Over de zorgwekkende sociaal-economische situatie van de Belgische boer. Over rebelse boerennetwerken in de Ardennen. Over de clash tussen stadslandbouw en woonbehoeften in het Brussels gewest. Over samenwerkingen tussen boeren en natuurbeheerders, en zoveel meer. Leesvoer voor een hete herfst!

artikels

  • sneak peek | lees het volledige artikel

    50 tinten geel

    Auteurs: Griet Celen en Elke Vanempten (1 september 2021) | Meer dan de helft van Vlaanderen is op het gewestplan ingekleurd als agrarisch gebied. De ruimtelijke uitdagingen zijn er groot, maar toch vertaalde zich dat nog maar zelden in een evenredige interesse bij ruimtelijk planners. Toen de zoneringsbulldozer het ‘platteland’ onder de kleuren geel en groen bedolven had, leek daarmee de kous af. Het containerbegrip ‘buitengebied’ dat planners gebruiken om zowel het platteland als de open ruimte en alles wat niet ‘stad’ is te vatten, is veelzeggend: buiten, zoals in buitenbeentje. Niet binnen dus, niet stedelijk, niet ‘onze’ habitat. De uitzondering op de regel. Dit themanummer van Ruimte is in die zin een verkenning van relatief onbekend terrein. Het zoomt in op de winsten die voor het grijpen liggen als landbouwers en planners de handen meer in elkaar zouden slaan.<br />

    lees meer