Ruimte > Ruimte 51 > 50 tinten geel

Ruimte 51: 50 tinten geel


open pdf

Auteurs: Griet Celen en Elke Vanempten (1 september 2021) | Meer dan de helft van Vlaanderen is op het gewestplan ingekleurd als agrarisch gebied. De ruimtelijke uitdagingen zijn er groot, maar toch vertaalde zich dat nog maar zelden in een evenredige interesse bij ruimtelijk planners. Toen de zoneringsbulldozer het ‘platteland’ onder de kleuren geel en groen bedolven had, leek daarmee de kous af. Het containerbegrip ‘buitengebied’ dat planners gebruiken om zowel het platteland als de open ruimte en alles wat niet ‘stad’ is te vatten, is veelzeggend: buiten, zoals in buitenbeentje. Niet binnen dus, niet stedelijk, niet ‘onze’ habitat. De uitzondering op de regel. Dit themanummer van Ruimte is in die zin een verkenning van relatief onbekend terrein. Het zoomt in op de winsten die voor het grijpen liggen als landbouwers en planners de handen meer in elkaar zouden slaan.<br />

Barcode Utrecht