Ruimte > Ruimte 53

Ruimte 53

April 2022

De Bouwshift

In dit nummer buigen we ons over het eindrapport van de Taskforce Bouwshift, waaraan de VRP als penhouder meewerkte, en vangen we de eerste reacties op over het veelbesproken Krokusakkoord van de Vlaamse regering, die de bouwshift op de sporen zou moeten zetten.
We zeggen bewust ‘zou’, want dit politieke akkoord heeft aan de vakwereld — naast een aantal voorzichtig positieve reacties — behoorlijk wat kritische geluiden ontlokt. Die verdeeldheid klinkt klaar en helder door in dit dossier.

Op het menu: een mix van kritische analyses, zowel van de inhoud van het eindrapport als van het Krokusakkoord zelf / een aantal positieve casestudies van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die de bouwshift vandaag al aan het verwezenlijken zijn / een openhartig groepsgesprek over de bouwshift tussen bouwmeesters, planners en architecten / een bijdrage over de Toolbox Dorpse Architectuur / een denkoefening over een Transitiefonds, die de eigenaarsvergoeding nav de bouwshift in betaalbare banen kan leiden / een interview met stedenbouwkundig enfant terrible David Sim, nav de publicatie van Zachte Stad, de Nederlandse vertaling van zijn bestseller Soft City / en zoveel meer…

artikels

  • sneak peek | lees het volledige artikel

    De Bouwshift rond Gent. Hoe Veneco aan kernversterking en open-ruimtevrijwaring werkt.

    De voorbije jaren heeft Veneco, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de streekontwikkeling van de 21 steden en gemeenten in de ruime regio rond Gent, een aantal initiatieven genomen om de bouwshift uit te rollen in zijn werkingsgebied. Het accent ligt daarbij steeds op de beide pijlers van de bouwshift: zowel vrijwaren van de open ruimte als versterken en verdichten van kernen. Auteurs: Steven Hoornaert en Annelies De Clerq (Ruimtelijk planners Veneco).

    lees meer