Ruimte > Ruimte 6

Ruimte 6

Juni 2010
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Gaten in de stad, zijn kansen voor de stad

  Auteur: Aurélie De Smet (01-06-2010) | Tijdelijk gebruik is een vorm van gebruik die zich ontwikkelt in afwachting van, of vooruitlopend op een gepland gebruik. Beleidsmakers en ruimtelijke planners hebben het vaak moeilijk met deze spontane vorm van stadsontwikkeling. Ze moeten immers medezeggenschap van anderen over “hun” domein aanvaarden.

  lees meer
 • De grote gok van Le Grand Paris

  Auteur: Pieter Uyttenhove (01-06-2010) | Tien teams dachten na over de toekomst van de Parijse metropool in het tijdperk na Kyoto. Het wel en wee van een internationale raadpleging.

  lees meer
 • De ruimteboekhouding 2010

  Auteur: Peter Willems (01-06-2010) | De ruimteboekhouding is het instrument voor de opvolging van de kwantitatieve beleidsopties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het gaat om een monitor van bestemmingen, die geen informatie verstrekt over het feitelijke ruimtegebruik. Minstens één keer per jaar wordt de berekening gemaakt van de toestand op dat ogenblik voor de verschillende bestemmingscategorieën. Ruimte publiceert de cijfers van 2010.

  lees meer
 • Hoe marginaal is de afwijking?

  Auteur: Pieter Thomaes (01-06-2010) | Anders dan gepland is het as-built attest niet op 1 juni ingevoerd. De Raad van State heeft daar een stokje voor gestoken. Het Vlaams parlement bekijkt nu hoe het attest er toch nog kan komen. Hoe dan ook is het nuttig een beeld te geven van de impact die zo’n attest kan hebben voor gemeenten, architecten, aannemers, bouwheren, notarissen en vastgoedmakelaars.

  lees meer
 • Vlaanderen staat stil

  Auteurs: Peter De Smedt, Dirk Holemans en Lieslotte Wackenier (01-06-2010) | Met het Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 en een aantal ingrepen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening is een kader gecreëerd voor een betere integratie van ruimtelijke ordening en mobiliteit. En dat zowel op het niveau van planning als van vergunningverlening.

  lees meer