Ruimte > Ruimte 6 > De ruimteboekhouding 2010

Ruimte 6: De ruimteboekhouding 2010


open pdf

Auteur: Peter Willems (01-06-2010) | De ruimteboekhouding is het instrument voor de opvolging van de kwantitatieve beleidsopties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het gaat om een monitor van bestemmingen, die geen informatie verstrekt over het feitelijke ruimtegebruik. Minstens één keer per jaar wordt de berekening gemaakt van de toestand op dat ogenblik voor de verschillende bestemmingscategorieën. Ruimte publiceert de cijfers van 2010.

De grote gok van Le Grand ParisGaten in de stad, zijn kansen voor de stad