Ruimte > Ruimte 6 > Gaten in de stad, zijn kansen voor de stad

Ruimte 6: Gaten in de stad, zijn kansen voor de stad


open pdf

Auteur: Aurélie De Smet (01-06-2010) | Tijdelijk gebruik is een vorm van gebruik die zich ontwikkelt in afwachting van, of vooruitlopend op een gepland gebruik. Beleidsmakers en ruimtelijke planners hebben het vaak moeilijk met deze spontane vorm van stadsontwikkeling. Ze moeten immers medezeggenschap van anderen over “hun” domein aanvaarden.

De ruimteboekhouding 2010Hoe marginaal is de afwijking?