Ruimte > Ruimte 6 > Vlaanderen staat stil

Ruimte 6: Vlaanderen staat stil


open pdf

Auteurs: Peter De Smedt, Dirk Holemans en Lieslotte Wackenier (01-06-2010) | Met het Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 en een aantal ingrepen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening is een kader gecreëerd voor een betere integratie van ruimtelijke ordening en mobiliteit. En dat zowel op het niveau van planning als van vergunningverlening.

Hoe marginaal is de afwijking?Blinde vlek wordt nieuw stadsdeel