Ruimte > Ruimte 7

Ruimte 7

September 2010
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Een moderne waterstad in Stockholm

  Auteur: Hardwin De Wever (01-09-2010) | In het debat over duurzame stedenbouw staat het Zweedse Hammerby Sjöstad model voor een genuanceerde ecologische visie op stadsontwikkeling. Hammerby Sjöstad is ook geen theoretisch concept of droombeeld, maar een concreet stadsdeel. Het is dus mogelijk aan stadsontwikkeling duurzame randvoorwaarden op te leggen. Maar daar is een flinke portie politieke moed voor nodig.

  lees meer
 • Blinde vlek wordt nieuw stadsdeel

  Auteur: Bart Van Moerkerke (01-12-2010) | Ook in de Vlaamse steden wachten veel oude industriële sites op reconversie. Reconversie is een complex en langdurig proces, dat een stevige projectcoördinatie vergt. In Oostende, Vilvoorde en Leuven lopen door Vlaanderen financieel ondersteunde strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

  lees meer
 • Een zorgvuldige transformatie van het bestaande

  Auteur: Kees de Graaf (01-09-2010) | Hij geldt in Nederland als een vernieuwer, die al vroeg het belang van duurzame stedelijke ontwikkeling inzag. Eind jaren 1980 pleitte stedenbouwkundige Martin Dubbeling al voor een aanpak op een hoger schaalniveau. Twintig jaar later lijkt dat pleidooi eindelijk gehoor te vinden, getuige het succes van de – onlangs flink geactualiseerde – publicatie Duurzame Stedenbouw. Wat verstaat Martin Dubbeling onder een duurzame stad en wat kan België op dit punt leren van de Nederlandse ervaringen? Een gesprek met een bevlogen doener.

  lees meer
 • Hoe tijdelijk is de constructie?

  Auteur: Dirk Lindemans (01-09-2010) | De Vlaamse regering werkt aan een uitvoeringsbesluit voor de introductie van stedenbouwkundige vergunningen van bepaalde duur. Wat kan Vlaanderen ter zake leren van Brussel, Wallonië, Nederland en Frankrijk?

  lees meer
 • Op de barricaden voor kwaliteit

  Auteur: Peter Renard (01-09-2010) | “Wat zou de toekomst van Vlaanderen zijn, als we Vlaanderen niet als Vlaanderen maar als een onderdeel van de Europese Unie bekijken?” Nieuw Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen wil buiten het Vlaamse keurslijf maar ook buiten de kaders van de Europese Unie denken. Dat moet over vijf jaar leiden tot een handleiding voor het Vlaanderen van de komende decennia.

  lees meer
 • Strikte regels zetten niet aan het denken

  Auteurs: Peter Vanden Abeele en Isabelle Verhaert (01-09-2010) | Met een nieuwe en flexibele bouwcode gaat de stad Antwerpen op zoek naar extra marge voor ruimtelijke kwaliteit. Komt daarmee de rechtszekerheid in het gedrang?

  lees meer