Ruimte > Ruimte 7 > Een zorgvuldige transformatie van het bestaande

Ruimte 7: Een zorgvuldige transformatie van het bestaande


open pdf

Auteur: Kees de Graaf (01-09-2010) | Hij geldt in Nederland als een vernieuwer, die al vroeg het belang van duurzame stedelijke ontwikkeling inzag. Eind jaren 1980 pleitte stedenbouwkundige Martin Dubbeling al voor een aanpak op een hoger schaalniveau. Twintig jaar later lijkt dat pleidooi eindelijk gehoor te vinden, getuige het succes van de – onlangs flink geactualiseerde – publicatie Duurzame Stedenbouw. Wat verstaat Martin Dubbeling onder een duurzame stad en wat kan België op dit punt leren van de Nederlandse ervaringen? Een gesprek met een bevlogen doener.

Een moderne waterstad in StockholmHoe tijdelijk is de constructie?