Ruimte > Ruimte 8 > Blinde vlek wordt nieuw stadsdeel

Ruimte 8: Blinde vlek wordt nieuw stadsdeel


open pdf

Auteur: Bart Van Moerkerke (01-09-2010) | Ook in de Vlaamse steden wachten veel oude industriële sites op reconversie. Reconversie is een complex en langdurig proces, dat een stevige projectcoördinatie vergt. In Oostende, Vilvoorde en Leuven lopen door Vlaanderen financieel ondersteunde strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Strikte regels zetten niet aan het denkenEen culturele kans voor Ronse