Ruimte > Ruimte 8 > Flexibel plan werd ambtelijk en juridisch

Ruimte 8: Flexibel plan werd ambtelijk en juridisch


open pdf

Auteurs: Joris Voets, Bart De Peuter, Brecht Vandekerckhove, Pascal De Decker, David Broeckaert, Marie Le Roy, Patrick Maes, Wouter Bervoets, Rob van der Heijden en Peter Blummel (01-12-2010) | Van januari tot juni 2010 hebben het Instituut voor de Overheid (KU Leuven), SumResearch, Sint-Lucas Architectuurschool Gent/Brussel en Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van de Afdeling Ruimtelijke Planning (RWO) het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997) geëvalueerd (...)

Een opvallend slim logistiek parkOp het snijpunt van innovatie en belevenis