Ruimte > Ruimte 9 > Het Jaarboek in Ruimte

Ruimte 9: Het Jaarboek in Ruimte


open pdf

Auteur: Kristiaan Borret (01-03-2011) | De praktijk van stedenbouw en ruimtelijke planning is in Vlaanderen gevarieerd, kwaliteitsvol en ambitieus. Maar bij de inzendingen voor het Jaarboek Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 2006-2009 zijn nauwelijks voorbeelden van structuurplanning en ruimtelijke uitvoeringsplannen te vinden.

Garanties voor de boeren en meer natuur en bosAtlas van een tragisch conflict