Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Een eeuwenoud recept

artikel uit ruimte 15 (01-09-2012)

(*sneak peek*) Klik op onderstaande afbeelding om het artikel te lezen

Auteur: Peter Renard | ‘Vlaanderen moet een ander ruimtelijk beleid voeren naargelang van het gebied. We hebben behoefte aan een actieve overheid, een overheid die niet hiërarchisch denkt maar in dialoog met evenwaardige partijen een beleid uitstippelt.’ Dat zegt Joachim Declerck, die mee instond voor de Belgische bijdrage aan de Architectuur Biënnale in Venetië en ook spreker is op de Werelddag op 15 november in Mechelen.

Deze pagina werd aangemaakt op 08 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.