Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Meer bouwen op minder ruimte

artikel uit ruimte 18 (01-06-2013)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Peter Vermeulen | Bij het opstellen van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt er voor gepleit Vlaanderen ‘ruimteneutraal’ te ontwikkelen. Bundeling van wonen en voorzieningen is de enige mogelijkheid om zowel de open ruimte te bewaren (ruimteneutraal ontwikkelen) als de mobiliteit onder controle te houden.

Deze pagina werd aangemaakt op 09 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.