Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Stimuleer ruimtelijk zelfbeheer

artikel uit ruimte 18 (01-06-2013)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Oswald Devisch en Sarah Martens | Vlaanderen vergrijst, vergroent, verkleurt, verarmt, verrijkt. Dat vraagt om nieuwe vormen van solidariteit – tussen jong en oud, tussen rijk en arm, tussen nieuwkomers en oudgedienden, tussen zorgvragers en actievelingen. Het dorp kan daarbij een belangrijke rol spelen. Op zoek naar instrumenten voor ruimtelijke capaciteitsopbouw.

Deze pagina werd aangemaakt op 09 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.