Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Weten wat je wilt

artikel uit ruimte 18 (01-06-2013)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Tom Coppens, Joris Voets en Elisabet Wymeersch | Een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) moet vooraf goed uitmaken welke rol ze wil vervullen. Wat de beste invulling of beste mix is, hangt nauw samen met de lokale, politieke en maatschappelijke, context. Met het oog op die invulling kunnen samenstelling, functioneren, alsmede de relatie met politiek en diensten effectiever en strategischer worden afgelijnd. Zo blijkt uit een in opdracht van de VRP uitgevoerde studie.

Deze pagina werd aangemaakt op 09 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.