Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Het Masterplan Lillo

artikel uit ruimte 19 (01-09-2013)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: David Verhoestraete | In 2009 schreef de stad Antwerpen een wedstrijd uit voor de opmaak van een masterplan voor Lillo. De directe aanleiding van de wedstrijd was de geplande verhoging van de rivierdijk langs de Schelde in het kader van de Sigmawerken. De dijkwerken zouden een ingrijpend effect hebben op het functioneren van Lillo omdat de karakteristieke kwaliteiten van het dorp, zoals de kleinschaligheid, de visuele relatie met de Schelde en de aanwezigheid van een getijdenhaven, dreigden te verdwijnen.

Deze pagina werd aangemaakt op 09 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.