Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Het park van Los Angeles

Artikel uit Ruimte 2 (01-06-2009)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Peter Renard | Tien jaar geleden voerde Kalmthout een verkavelingstop door, voor de opmaak van het gemeentelijk structuurplan ging de gemeente de dialoog aan met de bewoners en het beleid sociale huisvesting is gekoppeld aan het verkavelingbeleid.
 

Deze pagina werd aangemaakt op 01 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.