Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Beeld van een vrijheid

artikel uit ruimte 20 (01-12-2013)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteurs: Eva Heuts en Peter Vermeulen | Vlaanderen zit in de greep van de ‘appartementisering’. Bij het vallen van deze term steekt onvermijdelijk ook de vraag naar het karakter en de identiteit van dorps- en stadskernen de kop op. Hoe ga je als stedenbouwkundige hiermee om? Ontwerpbureau Stramien werkte voor de steden Ronse en Hoogstraten een studie uit rond dit thema. Uiteindelijk kwam er een scenario voor ruimtelijke kwaliteit uit de bus waarmee elke Vlaamse gemeente aan de slag kan.

 

Beeld: stedelijk museum Hoogstraten

Deze pagina werd aangemaakt op 09 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.