Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

De open ruimte heeft landbouw nodig

artikel uit ruimte 21 (01-03-2014)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Saartje Degelin | Landbouw speelt een belangrijke rol in het buitengebied. Om de economische rendabiliteit en het duurzaam functioneren van de sector te garanderen blijft het ‘afbakenen’ van het agrarisch gebied in bestemmingsplannen cruciaal. Daarnaast wordt de landbouwsector als grootste openruimtebeheerder ook geconfronteerd met uitdagingen op het vlak van water, milieu, klimaat en biodiversiteit. Drie elementen kunnen de slaagkans van toekomstige openruimteprojecten vergroten.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 13 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.