Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

De toekomst: clusteren en bundelen

artikel uit ruimte 21 (01-03-2014)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Bart Vannieuwenhuyse | Het clusteren van activiteiten en het bundelen van goederenstromen vormen de rode draad doorheen vele logistieke trajecten. Via een betere benutting van infrastructuur, transportcapaciteit en ruimte komt men tot ware duurzame logistiek. Slim omgaan met goederenstromen en transportinfrastructuur, maar ook met ruimte, is daarbij de boodschap. De Extended Gateway werd in 2008 als leidend principe in transport en logistiek gelanceerd. De toekomst ligt meer dan ooit in het clusteren, bundelen, poolen en sharen.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 13 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.