Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Hands-up voor een collectieve ruimtecultuur

artikel uit ruimte 21 (01-03-2014)

Klik op onderstaande afbeelding om de eerste bladzijde van het artikel te lezen

Auteur: Seppe De Blust | De afgelopen jaren is er iets aan het bewegen in het ruimtelandschap. De euforie rond stadsvernieuwing lijkt wat geluwd en de professionele ruimtemakers (architecten, administraties, bouwmeesters, stedenbouwkundigen,…) richten hun blik op de 20ste-eeuwse stadsrand – de nevelstad. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van collectiviteit en stedelijke ruilverkavelingen. Sommigen nemen zelfs het woord ‘metabolisme’ in de mond.

Deze pagina werd aangemaakt op 13 augustus 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.